Zweigelt

Weingut Kurt Angerer
Normaler Preis € 10,60
Bio-Musterweingut Josef Loimer
Normaler Preis € 7,40
Weingut Anton Eitzinger
Normaler Preis € 9,20
Weingut Peter Schweiger
Normaler Preis € 7,00
Weingut Edelbauer
Normaler Preis € 18,00
Weingut Rabl
Normaler Preis € 8,50
Weingut Familie Schierer
Normaler Preis € 6,20
Weinbau Andreas Eder
Normaler Preis € 7,50
Bioweingärtnerei Grillmaier
Normaler Preis € 7,60
Weingut Rosner
Normaler Preis € 9,50
Winzerfamilie Steiner
Normaler Preis € 9,00
Weingut Michaela Jöbstl
Normaler Preis € 17,50