Zweigelt

Weingut Kurt Angerer
Normaler Preis € 9,60
Weingut Wolfgang & Sylvia Groll
Normaler Preis € 6,50
Bio-Musterweingut Josef Loimer
Normaler Preis € 7,40
Weingut Anton Eitzinger
Normaler Preis € 8,90
Weingut Schloss Gobelsburg
Normaler Preis € 9,50
Weingut Peter Schweiger
Normaler Preis € 7,00
Weingut Edelbauer
Normaler Preis € 17,00
Weingut Rabl
Normaler Preis € 7,90
Weingut Kirschner
Normaler Preis € 8,50
Weingut Thomas Herndler
Normaler Preis € 6,80
Weingut Familie Schierer
Normaler Preis € 6,00
Bioweingärtnerei Grillmaier
Normaler Preis € 7,10